Christian W. Christensen
Komponist (DK)
 

Christian Winther Christensen er en dansk komponist, og et eksempel på den bølge af yngre europæiske komponister, som har formået at finde sit eget musikalske sprog. Sammen har disse yngre komponister skabt rammerne for en helt ny måde at være komponist på og at komponere på - samt grundlaget for en frigørelse fra de tidligere generationer af komponister.  


“De strømninger skaber en form for friskhed. Selvfølgelig er jeg inspireret af de ældre generationer, da det jo er dem jeg har fordybet mig i. Jeg kender alle Lachemanns og Ligetis værker, men det som virkeligt inspirerer mig på nuværende tidspunkt, er min egen generation”, siger Winther Christensen.


En af de strømninger som gør sig gældende i miljøet for yngre komponister er en praksis, som involverer komponisten i performancen på en langt mere synlig måde, end tidligere: Som musiker, som den der styrer elektronikken, eksempelvis i form af en visuel projektion af komponisten, eller noget lignende. Winther Christensen er meget optaget af at undersøge netop dette felt, hvilket skinner igennem i en lang række af hans værker.