Opførelse: Kunsthal Aarhus, lørdag 13.5 kl. 15:00
Kunstner: Jeppe Ernst
Skibene - A music book for the sense of smell (Part I & II)
Bog-release
 

Værket skal anses som en musikbog skrevet for lugtesansen, og er i to dele:

  1. Del: Den himmelske sejlads
  2. Del: De jordiske havne


Den himmelske sejlads er et stykke musik for forestillingsevnen. Lugtene som optræder i stykket er altså ikke fysiske lugte, men lugte som læseren skal forestille sig. Lugtene er delt op i tre stemmer: Eksteriør, Menneskekrop, Interiør. Udover at være en øvelse i fremkaldelsen af enkelte lugte, er stykket desuden en øvelse i at blande flere lugte på samme tid og herved skabe forskellige former for lugtharmonier. Lugtene som optræder i stykket varierer fra regnvåd asfalt, hår på hovedet og hyldeblomst til lugte som sæd, urin, afføring og råd.


De jordiske havne (Melodi I-III) er baseret på konkrete fysiske lugte og disse lugtes indbyrdes relation i tid. Stykket består af tre melodier:

Melodi I - lugte fra et interiør.

Melodi II - lugte fra en nøgen menneskekrop.

Mleodi III - lugte fra et eksteriør.

Denne del fungerer i højere grad som et instruksionsstykke, hvor læseren i alle tre melodier skal bevæge sig fysisk mellem de udvalgte lugte, følgende den komponerede melodi.


Grundlæggende for begge dele er den musikalske idé om bevægelsen og stilstanden.

  1. Del - Den himmelske sejlads: Læseren er i stilstand og lugtene er, ved at være forestillingsobjekter, det bevægende element, mens læseren er havnen, hvortil skibene sejler.
  2. Del - De jordiske havne (Melodi I-III): Læseren er den bevægende part og skibet der bevæger sig til de stillestående lugte, til havnene.

Støttet af Statens Kunstfond - Puljen for Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed - Musik


> iScreen, YouScream!


> Lenio Liatsou (GR)